CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN PRESENZA
Địa chỉ: KCN Hà Bình Phương, Thường TÍn, Hà Nội, Vietnam
ĐT: 04.33766216 
Fax: 04.33757716
Email: presenzatp@gmail.com

Thông tin cá nhân

 
Họ tên (*)
 
Địa chỉ
 
Số điện thoại
 
Email (*)
 

Thông tin liên hệ

 
Tiêu đề (*)
 
Nội dung (*)
 
 

Thông tin cá nhân

Thông tin liên hệ

 
captcha

Copyright @ 2019 presenza All right reserved

Liên hệ
02433766216