Tên Công ty

Đại diện pháp luật

Năm thành lập

Giấy phép DKKD số

Mã số thuế

TEL

Email

Địa chỉ

 

: Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Presenza

: Phạm Anh Dũng

: Tháng 4 năm 2010

: 0500565135

: 0500565135

: 024.33766216

: presenzatp@gmail.com

: CCN Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

 

 

Copyright @ 2019 presenza All right reserved

Liên hệ
02433766216